Obálka so srdcom

1. Takáto obálka môže byť nezávislá Valentine. Je však zaujímavejšie, ak doň vložíte poznámku určenú pre milovanú osobu. Je ľahké vytvoriť také remeslo, ak budete postupovať podľa odporúčaní navrhovaného seminára krok za krokom.

2. Na prácu potrebujete obdĺžnikový červený list papiera (veľkosť A4) a lepiacu tyčinku.

3. Najskôr zložte plachtu.

4. Potom ho rozložíme a ohneme horný roh na ľavej strane.

5. Pravú stranu ohýbame v tvare obdĺžnika doľava.

6. Rozbaľte hárok a súčasne ho otočte na druhú stranu.

7. Ohýbame ľavú časť doprava v smere k predtým vytvorenému ohybu.

8. Znovu otočte plachtu a ohnite ľavú stranu k práve vytvorenému záhybu.

9. Otočte blank budúcej obálky na druhú stranu.

10 Na ľavej strane ohýbame rohy (horné a dolné).

11. Takto vyzerá na druhej strane náš blank.

12. Ľavý roh ohýbame na predtým vyrobený priečny záhyb.

13. Obráťte sa na druhú stranu a pre pohodlie sa trochu otočíme smerom k sebe (90 stupňov).

14. V dolnej časti zahneme rohy.

15. Teraz sme ich narovnali a vytvorili trojuholníkové vrecká.

16. Po stranách je potrebné dodatočne ohnúť pravý a ľavý roh.

17. V dolnej časti trochu zahneme rohy.

18. Otočte blank obálky na druhú stranu a skontrolujte, či je naše srdce pripravené.

19. Zostáva priamo sformovať obálku. Aby ste to urobili, list otočte druhou stranou a ohnite jeho strany.

20. Spodná časť je ohnutá a tvorí samotnú obálku.

21. Rozkladáme a nanášame lepidlo na boky.

22. Znovu sa ohneme a necháme spojku lepidla.

23. Narovnávame a obdivujeme našu obálku srdcom.