Pásové základové zariadenie

Pásový základ je uzavretý obrys železobetónu, ktorého úlohou je udržiavať konštrukčné steny konštrukcie na jej povrchu a rovnomerne rozdeľovať hmotnosť celej budovy. Preto by sa výstavba nadácie mala brať dôkladne a zodpovedne. Ak sa počas výstavby urobia chyby, ich výsledok môže v budúcnosti vážne ovplyvniť celú štruktúru a bude veľmi ťažké vykonať opravy.

Do dnešného dňa sa pásové základy široko používajú v nízkopodlažných konštrukciách. Výroba je pomerne jednoduchá, spoľahlivá a náklady na prácu nie sú drahé.

Pred založením nadácie by ste sa mali oboznámiť s výrobnou technológiou, ktorá vám pomôže vypočítať náklady. Je potrebné vziať do úvahy zloženie pôdy, zamrznutie pôdy a celkovú hmotnosť budovy. Z týchto ukazovateľov sa určí šírka a hĺbka nadácie. Je tiež potrebné zohľadniť skutočnosť, že hĺbka základu by v každom prípade mala byť menšia ako hĺbka zmrazenia pôdy.

Stavba nadácie sa začína prípravou pozemku: zúčtovanie, odvoz odpadu a vyrovnanie povrchu. Ďalej je obvod označený počtom nosných stien. Stávky, ktoré budú majákmi, sa vchádzajú do rohov zamýšľaného obvodu. Skontrolujte uhly tak, aby boli v uhle 90 stupňov, a tiež skontrolujte všetky uhlopriečky. Prehĺbenie základu závisí od konkrétnej klímy, pôdy, ako aj od materiálu, ktorý sa použije pri výstavbe budovy. Minimálna hĺbka by však mala byť 400 milimetrov. Najnižší bod umiestnený v jednom z vonkajších rohov bude referenčným bodom pre hĺbku. Po určení hĺbky a šírky základu sa vykoná výkop.

Po zvolení požadovanej hĺbky po obvode sa piesok naleje na dno výkopu, potom sa zhutní a piesok sa musí navlhčiť vodou. Hrúbka vankúša piesku by mala byť 200 - 300 milimetrov. Je veľmi dôležité sledovať vodorovný piesočný vankúš, nemali by byť žiadne svahy.

Debnenie je vyrobené z hranových dosiek. Charakteristickým znakom takého systému je plochý povrch použitého materiálu, ktorý veľmi uľahčí dekoráciu vonkajšej časti základu. Dosky majú určitú veľkosť, čo uľahčuje nastavenie výšky konštrukcie. Bloky rovnakej veľkosti, vyrobené z dosiek, sú namontované na spodnej časti výkopu, striktne zvisle, sú zarovnané na výšku a sú dobre pripevnené.

Proces spevnenia je veľmi dôležitým bodom pri výrobe nadácie. Vystužovacia klietka dáva betónovej základni pevnosť a pružnosť. Pri vytváraní rámu z výstuže je potrebné vyhnúť sa upevneniu výstuže zváraním, na tento účel je vhodný špeciálny pletací drôt. Vzdialenosť medzi pozdĺžnymi tyčami výstuže by nemala presiahnuť 30 centimetrov a medzi zvislými prepojkami od 30 do 80. Vystužený rám by mal byť umiestnený tak, aby jeho základňa bola odsadená od okrajov základne od 3 do 5 centimetrov. V tejto fáze je potrebné položiť všetky prechody na komunikáciu, inak bude v budúcnosti potrebné zničiť monolit.

Betón sa nalieva jedným prístupom, iba v tomto prípade je možné dosiahnuť monolitický základ, ale nie je potrebné ponáhľať. Roztok sa podáva po častiach a distribuuje sa po obvode. Potláčanie roztoku je povinné, aby sa zabránilo dutinám a vytlačil nadbytočný vzduch. Robí sa to špeciálnym betónovým vibrátorom. Po dosiahnutí stanovenej výšky sa povrch vyrovná. Ďalej, nadácia si vyžaduje starostlivosť mesiac: ak je počasie daždivé, potom je pokryté filmom av horúcom počasí - musí sa navlhčiť vodou (1 - 2-krát denne), aby sa v betóne neobjavili praskliny. Po mesiaci je možné na nadácii vykonať stavebné práce.